• Produkty uszkodzone

Gry z uszkodzonym pudełkiem (najczęściej stłuczony narożnik). Sama zawartość gry nienaruszona. Na życzenie możemy przesłać zdjęcie uszkodzenia.